ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ศิลปะลาวอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประภัสสร์ ชูวิเชียร
สำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007228
เลข ISBN 9789740213369
ปีที่นำเข้า 2018-02-12
จำนวนหน้า 214
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด นำเสนอศิลปกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนเรียนรู้รากเหง้าแห่งอาเซียน ศิลปะลาว เป็นศิลปะที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับศิลปะอีสานเป็นอย่างมาก และหลักฐานภายในเล่มจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขงได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.87.33.97