ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การให้ปุ๋ยทางใบอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา
สำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006424
เลข ISBN 9786165560030
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 176
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด การให้ปุ๋ยทางใบ เป็นหนังสือเล่มแรกที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยทางใบ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและข้อมูลเพื่อการปฎิบัติอย่างสมดุล เรียบเรียงจากแหล่งความรู้อันทันสมัยและน่าเชื่อถือ ครอบคลุมเรื่องกลไกและอัตราการดูดธาตุอาหาร การเคลื่อนย้ายและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยของใบ อธิบายเทคนิคการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพืชล้มลุกและพืชยืนต้น ให้ความกระจ่างเรื่องธรรมชาติและการใช้ปุ๋ยจุลธาตุคีเลตประเภทต่างๆ รวมทั้งสารจับผิวใบที่นิยมกันในปัจจุบัน การให้ปุ๋ยทางใบ จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.87.33.97